Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Om släkten

Släkten von Knorring är en gammal ministerial- och riddarsläkt som kan härleda sitt ursprung till år 1070 med slottsfogden Gunterus på borgen Rusteberg i Eischfeld, nuvarande Tyskland och tillhör uradeln. Läs mer

Släktföreningen

Släktföreningen von Knorring r.f. stiftades 1964  med syftet är att närma släktmedlemmarna till varandra och att på olika sätt befrämja forskning om släkten och dess öden samt att förmedla resultaten till medlemmarna. Läs mer

Släktvapnet

Det första kända släktvapnet är daterat 1297 och tillhörde Conradus de Rusteberc. Vapenfiguren har genom seklerna bl.a. ansetts föreställa en mortel, mörsare och kvarnjärn. Läs mer