Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen

Släktföreningen von Knorring r.f. stiftades 1964 i Helsingfors som en sluten förening vars medlemmar, eller deras mödrar, bör vara födda med namnet von Knorring. Föreningens syfte är att närma släktmedlemmarna till varandra och att på olika sätt befrämja forskning om släkten och dess öden samt att förmedla resultaten till medlemmarna. 1976 grundades i Sverige Svenska släktföreningen von Knorring med liknande syfte men som en öppen förening som även godtar som medlemmar personer som är intresserade av föreningens syfte.

Föreningarnas resurser koncentrerades i många år på att åstadkomma en släkthistorik. Initiativtagaren till stiftandet av släktföreningarna och utvecklandet av släkthistoriken var baron Gotthard von Knorring (1907-1983) i Helsingfors. Han förde en omfattande korrespondens med arkiv, forskare och ättemedlemmar i flera länder, samlade ett digert material, anlitade forskare och sakkunniga och författade själv delen om Knorring-heraldiken. Sin dröm om en släktbok hann han inte se gå i uppfyllelse på grund av sin bortgång 1983. Först år 2000 kunde släktboken färdigställas efter ett mångårigt och digert samarbete mellan i projektet involverade personer.

Släktföreningen von Knorring r.f. har över 60 medlemmar. Förutom i Finland bor medlemmarna i Sverige, Frankrike, Tyskland, Schweitz, och Storbritannien.

En viktig och sammanlänkande verksamhet för den vitt begrenade släkten är släktmötet som hålls vart tredje år. Efter det första släktmötet i Helsingfors hölls släktmötena tills 1992 på Åminne Gods där den mångårige ordföranden Holger von Knorring (1908-1999) bjöd på lunch. År 1995 företog föreningen den första resan till Estland där ett flertal av släktens gamla gods besöktes. Två resor till med samma syfte har gjorts i Estland, och i Finland har vi bl.a. besökt gårdar och ställen som förknippas med släkten. 50-årsjubiléet firades på Riddarhuset i Helsingfors år 2016 och efter det har mötet med samkväm hållits på Riddarhuset två gånger.

Släktmötet väljer släktråd för en treårsperiod åt gången. Släktrådet består av Fredrik J. E. von Knorring, ordförande, Niklas von Knorring, viceordförande, Stefan E. von Knorring, kassaförvaltare, Fredrik J. von Knorring, sekreterare, Susanna von Knorring, medlem och Henrik von Knorring, medlem.