Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Carl Erik von Knorring (1861 – 1931)

Carl Eric von Knorring

Carl Erik (1861-1931) i Tavastehus; kadett i Fredrikshamn 1875 4/8; avgick utan av- slutad kurs, sedan hans ena ben, som skadats av ett vådaskott, blivit amputerat 1878 20/9; student i Helsingfors 1883 19/5; t.f. material- skrivare vid finska krigskommissariatet 1885; dirigent för Akademiska sångföreningen i Helsingfors 1885-1902 och för sångsällskapet M. M. (Muntra Musikanter) 1901-1903; äldre bokhållare vid statsjärnvägarnas i Finland statistiska kontor 1886; bokförare vid statsjärnvägarnas verst- kontor 1888; tillika generalagent i Finland för Franska livförsäkringsbolaget L’Urbaine 1893 -1921; föreståndare för statsjärnvägarnas verst-, sedan kilometerkontor, 1897 1/10; avsked 1904 23/1, men ånyo utnämnd till samma befattning 1906 3/3; ånyo avsked 1926; FVR R1 1930; † ogift 1931 8/12 i Köpenhamn, på resa, i lunginflammation. Deltog i lantdagarna 1891-1900 och 1905-06. Ordf. i Helsingfors simsällskap 1900-09. Ordf. i direktionen och verkställande direktör för Svenska teatern i Helsingfors 1904-16.