Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Olga Ewertowna Knorring (1887 – 1978)

Olga

Olga Ewertowna Knorring-Neustruewa, (1887-1978) Född i S:t Petersburg. Gift med geologen Sergei Semjonowitsch Neustrujew (1874 – 1928). Hon var botaniker vid ryska vetenskapsakademins botaniska institution i S:t Petersburg/Leningrad; hon var den första kvinnliga botanikern som företog en botanisk expedition till Turkestan och Centralasien 1908 tillsammans med sin kusin Zïnaida von Minkwitz. Hon företog sedermera ytterligare sextio expeditioner till dessa trakter, ofta tillsammans med sin systerdotter Irina Knorring. För sina vetenskapliga insatser erhöll hon sovjetiska geografiska sällskapets silvermedalj. Efter henne är en mängd växter uppkallade.

 

Växter uppkallade efter Olga Knorring
 • Knorringia (Czukav.) Tzvelev, 1987
 • Acantholimon knorringianum Lincz., 1952
 • Acanthophyllum knorringianum Schischk., 1937
 • Artemisia knorringiana Krasch., 1914
 • Astragalus knorringianus Boriss., 1947
 • Carduus knorringianus Tamamsch., 1953
 • Carex knorringiae kyckling. ex VIKrecz., 1935
 • Cousinia knorringiae Bornm., 1916
 • Crataegus knorringiana Pojark., 1947
 • Delphinium knorringianum B. Fedsch ., 1936
 • Echinops knorringianus Ilyin, 1922
 • Gerbera knorringiana B.Fedtsch., 1915 [= Leibnitzia knorringiana (B.Fedtsch.) Pobed., 1963]
 • Lagochilus knorringianus Pavlov, 1938
 • Ligularia knorringiana Pojark., 1961
 • Nepeta knorringiana Pojark., 1954
 • Primula knorringiana Fed., 1952
 • Scaligeria knorringiana Korovin, 1928 [= Elaeosticta knorringiana (Korovin) Korovin, 1948]
 • Scutellaria knorringiae Juz., 1957
 • Tulipa neustruevae Pobed., 1949