Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Gotthard Johann von Knorring (1744 – 1825)

Gotthard Johann (Bogdan Fedorovitj) (1744 – 1825) var en rysk infanterigeneral av tysk-baltisk härkomst. Han deltog i aktiv tjänst i strid mot svenskarna i Finland 1788-90. Under åren 1792-94 deltog han i fälttåget i Polen. Han deltog i kriget mot fransmännen 1807, men på grund av oenigheter med överbefälhavaren, general Benningsen blev han hemkallad från armén.

1808-09 års krig mot Sverige pågick. I december 1808 blev han utnämnd till befälhavare för de ryska styrkorna i Finland efter von Buxhoeveden.

Under ockupationen av Åland förhandlade von Knorring och Georg Carl von Döbeln fram ett lokalt stillestånd kallat Konventionen på Åland.

Tsaren gillade inte von Knorrings beslut och vid ankomsten till Finland tvingades han be om avsked och ersattes av Michael Barclay de Tolly.