Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Carl Heinrich von Knorring (1746 – 1820)

Carl Heinrich (1746 – 1820) 1799 generallöjtnant. Sedan slutet av år 1800 deltog han i förhandlingarna om ett införlivande av Georgien med det ryska imperiet. Efter sin vistelse i Georgien avgav Carl en rapport om nödvändigheten av att införliva landet med Ryssland. Carl tillträdde 9.4.1802 tjänsten som högsta styresman för Georgien, i Tibilisi där han 8.5 samma år öppnade sitt kansli.

Den sammanslagning av den ryska och den georgiska förvaltningen som Carl och den högste ryska civila styresmannen P. Kovalinskij eftersträvat misslyckades; oroligheter utbröt och oegentligheterna inom deras förvaltning antog osedvanliga proportioner. I slutet av december 1802 reste Carl till S:t Petersburg för att rapportera om förvaltningen av Georgien. Vid en granskning av hans rapport uppdagades ett omfattande maktmissbruk och så högtflygande och orealistiska planer att Carl tvingades lämna sin befattning.

Han erhöll en reträttpost inom armén och levde sina sista år i Moskva som kyrkoråds ordförande för ev.-lutheranska Petri-Paul-kyrkan där.