Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Henrik Johan von Knorring (1683 – 1752)

Henrik Johan von Knorring (1683-1752)

I två egenhändiga meritförteckningar från 1734 och 1739 uppger han sig ha deltagit i följande strider: 1700 belägringen i Narva, 1702 Ingritz, 1704 Systerbäck, 1706 belägringen i Viborg, 1708 Nevan, fången 1710 vid Viborg (rymde), 1713 Pälkäne, Landskron (Landsbron?) Karis, 1714 Storkyro (blesserad), 1719 Norge och Steneskans. Lewenhaupt upptar i hans bataljförteckning även ett Mustasala.

Gift 14.9.1709 på Laxpojo med dotter av ryttmästaren vid Tavastehus och Nylands läns regemente Otto Johan (Rf) Vellingk (kusin till friherrarna Vellingk) och Catharina von Cappel.
 
Han var den första Knorringen som bosatte sig i Finland. Ägde Laxpojo i Lojo 1712-31.