Släktföreningen von Knorring r.f.

Släktföreningen von Knorring r.f.

Carl Evert von Knorring (1796 – 1861)

Carl Evert (1796 – 1861) Student i Åbo 1816 20/6; auskultant i Åbo hovrätt 1818 22/12; e. notarie därst. 1821 23/6; e.o. kammarskrivare i senatens för Finland ekonomiedepartement 1825 8/2; notarie vid poliskammaren i Helsingfors 1826 10/8; kammarskrivare vid finska krigskommissariatet 1827 29/6; kassör därst. 1829 6/10; vid kommissariatets upplösning förflyttad till senatens finansexpedition 1832 31/10; vice häradshövdings titel 1833 21/6; notarie vid rådhusrätten i Helsingfors; häradshövdings titel 1835 13/1; förordnades 1836 13/10 att vid landskontoret i Nylands län handlägga de forna krigskommissariatsärendena, varmed han fortfor till 1842 1/7; häradshövding i Sordavala domsaga s.å. 11/5 och i Janakkala domsaga 1846 30/7; † 1861 23/11 i Tavastehus. Ägde Karlberg gård nära Tavastehus från slutet av 1840-talet till sin död, då änkan sålde gården.